Välkommen till Kogita Psykologi AB

Kogita Psykologi AB erbjuder utbildning/fortbildning, handledning, utredning samt föräldrastöd. Kogita Psykologi AB drivs av mig, Maria Bühler, som är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Jag har en neuropsykologisk inriktning och har fördjupat mig kring barn med olika former av inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter. Jag arbetar utifrån det lågaffektiva förhållningssättet och är med i det rikstäckande nätverket "lågaffektiva psykologer". 

Jag har min bas i Stockholm och tar uppdrag i hela Stockholms län med kranskommuner.